Pla d’acció de la Generalitat per a un ús més sostenible dels productes fitosanitaris

Vetllar per la salut de les plantes és imprescindible per assegurar la seguretat alimentària, protegir el medi ambient i la biodiversitat i impulsar el desenvolupament econòmic.

Per això, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té en marxa un Pla d’acció per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris a Catalunya 2022-2030. El document recull i dona forma a una sèrie d’actuacions incloses en el nou marc europeu de millora de la sostenibilitat en la producció agrícola.

El nou Pla té  com a objectiu d’optimitzar la prevenció de plagues, la formació i l’assessorament tècnic en gestió integrada de plagues per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris. Per assolir els objectius fixats, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural treballarà en set eixos diferents d’actuació:

  • Prevenció de plagues: engloba les accions de prevenció pel que fa a la introducció i propagació de noves plagues a Catalunya, a més de donar suport a l’agricultor per fer una prevenció de les plagues existents.
  • Formació: accions encaminades a la formació inicial i complementària dels usuaris de productes fitosanitaris i les persones tècniques assessores en gestió integrada de plagues, de manera que els usuaris professionals, distribuïdors i assessors adquireixin un coneixement suficient de les matèries segons el que estableix la Directiva 2009/128/CEE, tenint en compte les seves diferents comeses i responsabilitats.
  • Innovació: accions que generen coneixement en el camp de l’ús sostenible dels productes fitosanitaris i la gestió integrada de plagues per tal d’avançar cap a una agricultura sostenible.
  • Assessorament en gestió integrada de plagues (GIP): seguit d’accions dirigides a impulsar les entitats que intervenen en l’assessorament directe als agricultors: agrupacions de defensa vegetal i de cooperatives, empreses o entitats agrícoles que fomenten la coordinació amb l’Administració, per tal de generar sinèrgies i millorar l’eficàcia de l’assessorament.
  • Foment de la implementació i la consolidació de la GIP: es vol crear una taula per coordinar la innovació i la recerca, impulsar grups de treball d’experts per a cultius i promoure i millorar la informació disponible sobre la gestió integrada de plagues.
  • Controls oficials de l’ús i la comercialització de productes fitosanitaris: per optimitzar l’execució del Programa de control oficial de la comercialització de productes fitosanitaris i adaptar-se als nous requeriments normatius.
  • Reducció del risc derivat de l’ús de productes fitosanitaris en espais verds: promourà la gestió integrada de plagues en els parcs i jardins per disminuir els riscos associats a l’ús dels productes fitosanitaris en espais verds a la ciutadania, especialment a la població vulnerable, i vetllarà per la reducció de l’ús de productes herbicides.

Podeu trobar més informació sobre aquest nou pla en la nota de premsa publicada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari