Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental

Strategic partners

Vídeo corporatiu ADEPAP

ADEPAP és l’Associació catalana d’empreses de Salut Ambiental. Els seus inicis es remunten a l’any 1977 i en aquest sector és l’associació més antiga de l’Estat espanyol.

Des dels seus origens, els objectius principals de l’associació van ser els de professionalitzar, formar i donar a conèixer el sector a la societat en general. En aquests darrers anys molts dels criteris bàsics que regulen el sector han evolucionat d’una forma substancial. Per aquest motiu  la tasca que l’associació es va proposar des dels seus inicis, avui,  continua plenament vigent.

ADEPAP és la principal associació a Catalunya i és la representant del sector amb l’Administració pública i la societat civil a Catalunya.

Tot membre d’ADEPAP pot gaudir de serveis i assessorament d’institucions reconegudes amb les que s’han signat acords de col·laboració:

  • NPMA

    (National Pest Management Association. USA) l’organització més important del nostre sector en l’àmbit mundial.

  • PIMEC

    Patronal de la Petita I Mitjana Empresa de Catalunya

ADEPAP en tota la seva història ha estat una associació emprenedora i atenta amb tot el que passava al seu entorn i és per això que hem participat en moltes activitats de signe molt divers:

  • Precursora del primer conveni col·lectiu propi a l’Estat Espanyol.
  • Vàrem participar en l’elaboració del primer “Manual d’actuació de la lluita integrada per usuaris  i empreses de control de plagues”.
  • Vàrem ser membres fundadors de la “Federación de Asociaciones de Empresas de Control de Plagas de España” (FAECP).

Accedir

Fruit de col·laboracions diverses s’han organitzat dos Congressos del sector i s’ha redactat la  “Guia práctica para las empresas de control de plagas. Prevención de riesgos para trabajadores y usuarios” que és un punt de referència en matèria de prevenció de riscos derivats de l’ús de plaguicides.

ADEPAP està representada actualment en tots aquells esdeveniments que té interessos del nostre sector: negociació de conveni col·lectiu estatal,  Real Decret 830/2010,  CEN  que és la primera normativa europea de bones pràctiques en el servei de control de plagues, entre d’altres.

Partner

 

col·laborant amb

 

Noticias

Ràdio Canet