Com escollir una empresa
de
control de plagues

Seleccionar una empresa de control de plagues és com seleccionar qualsevol altre servei professional. ADEPAP li suggereix uns criteris que li poden ser útils per triar una empresa professional:

  • Abans de començar faci que li expliquin de quina plaga es tracta, com serà tractat el problema, quan durarà el tractament i quins resultats cal esperar.
  • Asseguri’s que l’empresa l’informa correctament de l’abast del servei. Què queda garantit i què no.
  • A l’hora de contractar, compri qualitat de servei i no únicament preu. El que pot semblar una veritable ganga, pot necessitar una anàlisi més detallada per no tenir sorpreses en l’últim moment.
  • Finalment, és important tenir en compte que l’empresa que contracti sigui membre de l’Associació ADEPAP,  la qual cosa és un bon indicador que l’empresa té accés a informació tècnica actualitzada i el personal està en contínua formació.