Serveis que ofereix ADEPAP

 • Fa arribar a l’Administració l’opinió dels seus associats, ja que actua com a únic interlocutor vàlid amb l’Administració.
 • Donar assessorament tècnic especialitzat i de gestió empresarial necessaris per al desenvolupament dels programes de control de plagues.
 • Canalitzar ofertes, a preus molt avantatjosos, de productes i serveis.
 • Disposar d’una biblioteca de consulta específica del sector
 • Servei d’informació actualitzada sobre notícies del sector, legislació, i noves tecnologies, entre altres temes d’interès.
 • Servei de comunicació de concursos públics.
 • Disposar d’una borsa de treball del sector.
 • Posar a disposició dels associats les instal·lacions de la seu d’ ADEPAP (sales de reunions, sales de conferències, etc.) perquè puguin organitzar reunions pròpies de l’empresa.
 • Organitzar actes periòdics sobre temes d’interès del sector relacionats amb prevenció de riscos, legislació ambiental, plagues emergents. Cobrir aspectes més relacionats amb la gestió pròpia de l’empresa, màrqueting, finances per pimes, recursos humans, etc…
 • Organització d’un pla de formació continua, amb cursos on-line o presencials.
 • Organització de Congressos del sector.
 • Donar a conèixer l’activitat del nostre sector a la societat en general gràcies a acords de col·laboració amb diferents estaments públics o privats.
 • Qualsevol soci d’ ADEPAP pot gaudir de forma gratuïta dels serveis que ens ofereixen PIMEC (Patronal de la Petita I Mitjana Empresa).
 • Qualsevol soci d’ ADEPAP pot gaudir dels acords de col·laboració bilateral que ADEPAP pugui signar amb altres associacions del sector o sectors afins.
 • ADEPAP és el punt de trobada de tots els agents implicats en la salut ambiental.