Control d’aus urbanes, una competència dels ajuntaments

El control de les poblacions d’aus urbanes (coloms i altres ocells) correspon als ajuntaments, d’acord amb l’establert a l’article 16 del text refòs de la Llei de Protecció dels Animals. Són aquestes administracions públiques, doncs, les responsables de prendre les mesures més adients a l’espai de domini públic per tal d’evitar o reduir els possibles problemes de salut, urbanístics i les molèsties que ocasionen, vetllant alhora per mantenir un equilibri que permeti la convivència amb garanties de salubritat.

Per tot plegat, les actuacions dels municipis en aquest àmbit han d’orientar-se a definir i dur a terme plans de control integral d’aus. En aquests plans, l’anàlisi de la situació de partida és fonamental per decidir les mesures més adequades per al control de les poblacions. A més, amb aquesta finalitat, l’ajuntament pot informar els veïns i propietaris d’immobles sobre les actuacions preventives que han d’adoptar i, si escau, prendre les mesures oportunes perquè es compleixin les directrius marcades des de cada consistori.

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona té actualment oberta una convocàtoria d’ajuts econòmics (fins el 9/02/2023) per a les actuacions de Salut ambiental dels ajuntaments, que es pot consultar aquí. Aquest mateix organisme ofereix també un servei d’assessorament per al control d’aus urbanes.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari