L’ASPCAT activa els protocols per prevenir les malalties transmeses per mosquits

Les elevades temperatures que s’assoleixen amb l’entrada de l’estiu afavoreixen la presència i proliferació de mosquits en el territori català. És per això que el Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha activat recentment els protocols per prevenir les malalties transmeses per mosquits. Aquests protocols, elaborats en el marc de la Comissió interinstitucional per a la prevenció i control de mosquits vectors, estableixen les mesures a realitzar en aquestes situacions.

Segons informa el Departament de Salut, “davant la sospita o confirmació d’un cas d’infecció per virus de Zika, Chikungunya o Dengue que es troba en període virèmic o ha passat part d’aquest període a Catalunya, o bé, davant la presència d’un cas probable o confirmat de febre del Nil Occidental en persones o animals, l’Agència de Salut Pública de Catalunya activa la comunicació del cas a l’ajuntament on resideix i es desplaça el malalt o bé on s’ha localitzat l’animal afectat”.

De la seva banda, el Servei de control de mosquits corresponent en funció de l’àmbit territorial realitza una inspecció entomològica a la zona per valorar la presència de larves i de mosquits adults i establir les mesures de prevenció i control de mosquits que cal dur a terme. Així mateix, els ajuntaments adopten les mesures necessàries al respecte i les diputacions donen suport als Serveis de control de mosquits i ajuntaments per a la realització d’aquestes tasques. Igualment, es col·loquen paranys de captura de mosquits a l’àrea inspeccionada per al seu posterior anàlisis al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) a fi i efecte de verificar si hi ha presència de virus en els mosquits.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya recorda que “la prevenció és el millor mètode per al control de mosquits, i que el més efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, eliminant o controlant tots els punts d’aigua on pot créixer”.  La col·laboració ciutadana així com la coordinació entre els diferents organismes i administracions implicats, són factors claus en la lluita contra aquestes malalties.

Podeu accedir al Protocol per a la vigilància i el control  de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya en aquest enllaç.

També podeu veure el Protocol per a la vigilància i el control de la febre del Nil en aquest enllaç.

 

 

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari