Salut ambiental i salut laboral, disciplines estretament interrelacionades

Les persones passen una gran part de la seva vida activa en entorns laborals. En qualsevol empresa o organització és imprescindible i obligat garantir a les persones que en formen part la seguretat i la salut en el treball. Això implica garantir les condicions físiques adequades per al desenvolupament de les tasques, així com protegir els treballadors quan es manipulen màquines, químics, substàncies tòxiques, residus, etc., en general aquells elements que poden provocar efectes nocius a la salut de les persones.

La salut laboral persegueix la prevenció dels riscos laborals i la promoció de la salut física i mental dels treballadors. Per això se centra en el coneixement del sistema productiu i l’organització del treball per prevenir els riscos que se’n deriven.

D’altra banda, els riscos ambientals o de salut ambiental fan referència a conceptes com la contaminació, el maneig dels residus sòlids, l’accés a aigua potable i clavegueram i la seguretat alimentària i nutricional, entre d’altres. És a dir, que la salut ambiental es refereix a la identificació, avaluació, control i prevenció de tots els factors ambientals –higiènics, estructurals i educatius- que poden afectar adversament la salut de les generacions presents i futures.

Així doncs, controlar el medi ambient de treball, és a dir les condicions ambientals -la climatització, els contaminants químics i biològics, els sorolls, les radiacions ionitzants- forma part de l’acció de la salut laboral, ja que aquestes condicions poden resultar nocives tant per a la salut física com per a la salut psíquica dels treballadors.

Tot i que les realitats són molt variables entre sectors, les relacions entre el medi ambient de treball i el medi ambient natural semblen clares. De fet, els riscos ambientals del medi natural depenen en bona part de com es desenvolupa la gestió de l’activitat productiva o de serveis i els sistemes de prevenció: abocaments a l’aigua, emissions a l’atmosfera, prevenció i gestió de residus, emissions de soroll i olors, ús de recursos naturals, matèries primeres i energia, mobilitat dels treballadors així com el transport dels productes, risc d’accidents greus, efectes sobre el territori i l’entorn natural, etc.

És molt important, doncs, identificar, dins de cada organització, quins factors s’han de controlar de cara a propiciar el desenvolupament d’un ambient sa i favorable per al benestar dels treballadors. I per descomptat, per determinar els factors que possiblement puguin afectar la salut de les persones, cal un treball interdisciplinari perquè a través d’inspeccions i mesuraments s’identifiquin els perills i els riscos i s’adoptin mesures adequades per controlar-los.

Per tot això, a més d’experts en seguretat i prevenció de riscos laborals, és important que les companyies, fàbriques, indústries, negocis, comerços i comunitats de propietaris, entre d’altres, comptin amb empreses professionals especialitzades en salut ambiental per a fer desinfeccions periòdiques i gestió integral de control de plagues i vectors de malalties. Un entorn laboral més saludable per millorar no només la productivitat, sinó també l’entorn i, en definitiva, la qualitat de vida dels treballadors.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari