Requisits per a l’aplicació de tractaments fitosanitaris

Les empreses que facin tractaments fitosanitaris han d’estar registrades en el ROPO (Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària). Aquest registre a estatal va ser creat a l’empara del Reial Decret 1311/2012 i hi han d’estar inscrits tant els productors i comercialitzadors de productes fitosanitaris com les empreses de tractament, els assessors de Gestió Integrada de Plagues (GIP) i els usuaris Professionals.  A Catalunya, segons el Decret 61/2015, aquesta inscripció es fa a través del ROPCAT (Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària de Catalunya), des del qual, d’ofici, es fa la inscripció al ROPO.

D’altra banda, hi ha dos aspectes més d’obligat compliment per a les empreses de serveis a tercers amb productes fitosanitaris.  D’una banda, registrar totes les transaccions amb productes fitosanitaris; és a dir, informar de les entrades i sortides al RETO (Registre Electrònic de Transaccions i Operacions amb Productes Fitosanitaris). De l’altra, disposar dels documents d’assessorament per als tractaments, signats per un Assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP) que estigui registrat al ROPCAT-ROPO.

Per a obtenir el reconeixement com a Assessor de Gestió Integrada de Plagues hi ha tot un seguit de requisits que es poden consultar en aquest enllaç.

La regulació relativa completa a les empreses de serveis a tercers amb productes fitosanitaris es podeu trobar en la pàgina 85 del Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari