Nova qualificació professional per al tractament de la fusta

El Reial Decret 46/2022, de 18 de gener, estableix tres noves qualificacions professionals, entre les quals la SEA756_2 Control d’organismes, inclosos insectes, que degraden o alteren la fusta i els seus derivats.

Aquesta nova qualificació professional defineix la competència general a adquirir “Preparar, aplicar i traslladar els mitjans, articles tractats, precursors, productes químics i productes biocides o procediments físics destinats al control d’organismes que degraden o alteren la fusta i els seus derivats, inclosos insectes, complint la normativa relativa a protecció mediambiental i planificació de l’activitat preventiva, la normativa de biocides, i els estàndards de qualitat”.

Està destinada a formar, entre d’altres, aplicadors/operadors del tractament de la fusta i els seus derivats, aplicadors/operadors de biocides i aplicadors/operadors de biocides per a controlar organismes, inclosos els insectes que destrueixen o alteren la fusta i els seus derivats.

La formació associada a aquesta qualificació professional de Nivell 2 té una durada de 300 hores i ha d’incloure els mòduls formatius següents:

MF2520_2: Aplicació de mitjans, articles tractats, precursors, productes químics i productes biocides protectors de la fusta i els seus derivats (120 hores)
MF2521_2: Aplicació del tractament tèrmic o altres procediments físics sobre la fusta i els seus derivats (60 hores)
MF2518_2: Aplicació d’operacions de preparació i trasllat d’utensilis, equips, productes, precursors de productes biocides i articles tractats emprats als serveis de control d’organismes nocius (60 hores)
MF2519_2: Gestió a nivell bàsic de la prevenció de riscos laborals (60 hores)

Informació extreta del Reial Decret 46/2022, de 18 de gener, pel qual s’etableixen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Imatge i So, Informàtica i Comunicacions, Instal·lació i Manteniment, Sanitat, Seguretat i Medi Ambient i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, que s’inclouen al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i es modifiquen parcialment determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Seguretat i Medi Ambient i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, recollides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari