Nova qualificació professional per al control d’organismes nocius amb desinfeccions

El Reial Decret 46/2022, de 18 de gener, extableix tres noves qualificacions, entre les quals la SEA755_2 Control d’organismes nocius mitjançant processos de desinfecció i tractaments alguicides, excepte tractament d’aigües.

Aquesta nova qualificació professional com a competència general a adquirir “Preparar, aplicar i traslladar els mitjans, productes, precursors de productes biocides i articles tractats destinats al control d’organismes nocius emprant processos de desinfecció i tractaments alguicides per qualsevol mitjà que no sigui una mera acció física o mecànica, adoptant les mesures d’acord amb la normativa relativa a protecció mediambiental i planificació de l’activitat preventiva, la normativa de biocides, de benestar animal, i als estàndards de qualitat”.

Està destinada a formar, entre d’altres, aplicadors/operadors de biocides per controlar organismes nocius mitjançant processos de desinfecció per a productes desinfectants i alguicides no destinats a l’aplicació directa a persones o animals (TP2, exceptuant el tractament d’aigües), aplicadors/operadors de biocides, aplicadors/operadors de biocides per controlar organismes nocius mitjançant processos de desinfecció per a productes emprats en materials en contacte amb aliments (TP4) i aplicadors/operadors de biocides per controlar organismes nocius mitjançant processos de desinfecció per a productes desinfectants emprats en higiene veterinària (TP3).

La formació associada a aquesta qualificació professional de Nivell 2 té una durada de 300 hores i ha d’incloure els següents mòduls formatius:

MF2515_2: Aplicació de mitjans, articles tractats, precursors i productes químics, desinfectants o alguicides en espais/equips, no destinats a l’aplicació directa a persones o animals ni en contacte directe amb aliments o pinsos (60 hores)
MF2516_2: Aplicació de mitjans, articles tractats, precursors i productes químics i desinfectants a la higiene veterinària o a l’aplicació directa sobre pell intacta d’un animal (60 hores)
MF2517_2: Aplicació de mitjans, articles tractats, precursors, productes químics i desinfectants en materials en contacte amb aliments o pinsos (60 hores)
MF2518_2: Aplicació d’operacions de preparació i trasllat d’utensilis, equips, productes, precursors de productes biocides i articles tractats emprats als serveis de control d’organismes nocius (60 hores)
MF2519_2: Gestió a nivell bàsic de la prevenció de riscos laborals (60 hores)

Informació extreta del Reial Decret 46/2022, de 18 de gener, pel qual s’etableixen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Imatge i So, Informàtica i Comunicacions, Instal·lació i Manteniment, Sanitat, Seguretat i Medi Ambient i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, que s’inclouen al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i es modifiquen parcialment determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Seguretat i Medi Ambient i Serveis Socioculturals i a la Comunitat, recollides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari