L’ús obligatori de mascareta es restringeix a farmàcies, centres i serveis sanitaris i sociosanitaris

El Ministeri de Sanitat va publicar al BOE del 8 de febrer el Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El context i l’evolució actual de l’epidèmia permeten adaptar, segons el Ministeri de Sanitat, les mesures de control de la transmissió que s’estan implementant.

El text afirma que “la reducció de les mesures que inclou aquest Reial Decret, proposada per a la població general, s’ha de valorar a nivell individual d’acord amb la presència de simptomatologia compatible amb infeccions respiratòries agudes, la pertinença a grups de més vulnerabilitat, la vacunació i l’activitat i comportament social que pugui incrementar els riscos de transmissió”.

El canvi més significatiu que comporta la publicació d’aquesta normativa és l’eliminació de mascaretes als mitjans de transport,  tot i que “els operadors hauran de seguir complint, conforme als articles 17.3 i 18 de la Llei 2/2021, de 29 de març, les mesures preventives i de control que estableixin les autoritats sanitàries”. Així mateix, s’insisteix en la recomanació de l’ús de mascaretes  “a totes les persones que presentin alguna vulnerabilitat a les infeccions respiratòries o que símptomes compatibles amb una infecció per SARS-CoV-2 quan utilitzin mitjans de transport col·lectiu”.

Pel que fa a l’entorn laboral, el Reial Decret recull que, “amb caràcter general, no resultarà preceptiu l’ús de mascaretes”. Tot i això “els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que s’hagin d’implantar al lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes, si així es derivés de l’avaluació abans esmentada”.

Segons la nova normativa, doncs, l’obligatorietat de l’ús de mascaretes queda vigent per a les persones de sis anys o més en els següents supòsits:

a) Als centres i serveis sanitaris, a les oficines de farmàcia i a farmacioles, segons el que estableix el Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.

b) Als centres sociosanitaris, les persones que hi treballin sempre que estiguin en contacte amb persones residents o en zones compartides amb aquestes persones i els visitants quan estiguin en zones compartides.

El Reial Decret també indica que l’obligatorietat anterior no serà exigible en els supòsits següents:

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.

b) D’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, en cas que l’ús de la mascareta sigui incompatible amb la naturalesa pròpia de les activitats.

Podeu consultar el Reial Decret 65/2023 sencer en aquest enllaç.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari