Mètodes mecànics i físics per al control de plagues

Els mètodes mecànics i físics, junt amb d’altres, s’utilitzen dins les estratègies de pràctiques de control i prevenció integrals de plagues. Així com en un article anterior parlàvem de les mesures d’higiene i sanejament del medi, convé conèixer també d’altres metodologies molt útils abans de recórrer a l’ús de productes químics.

Pel que fa als mètodes mecànics, trobem els esquers, les rateres i les trampes de captura ràpida. Anomenem esquer qualsevol aliment o substància que l’imiti per atraure una presa i fer-la caure en un parany. Les rateres, com el seu nom indica, són trampes per capturar les rates, ratolins i altres animals de la família dels múrids. D’altra banda, les trampes de captura ràpida són uns paranys de cartró o plàstic molt consistents que fan que l’animal hi quedi atrapat. Aquestes últimes s’utilitzen tant per a múrids com per a paneroles i altres tipus d’insectes. Aquestes trampes funcionen segons el principi d’esquer i captura, ja que contenen un atraient natural que se situa a l’interior del parany.

Els mètodes físics utilitzats en els plans d’actuació de gestió de plagues o en els de salut ambiental i alimentari són l’aplicació de temperatura, els aparells insectocaptors i l’aspiració. Com a norma general, una temperatura elevada (entre 60 °C – 70 °C) permet la desinsectació d’objectes o superfícies, com podria ser, per exemple, el cas de les xinxes de llit. D’altra banda, les temperatures baixes produeixen la interrupció de l’activitat dels organismes o fins i tot, amb un temps suficient, poden provocar la mort. Els aparells insectocaptors, associats a la llum ultraviolada i de taula adhesiva, són molt útils per a atraure i eliminar petits insectes, com ara mosques i mosquits. Aquests aparells són silenciosos, discrets i higiènics, i no existeix perill que els insectes resultin fragmentats i expulsats de l’aparell, la qual cosa permet que siguin utilitzats prop d’àrees delicades. Per tant, són preferibles als aparells de descàrrega elèctrica, la graella elèctrica dels quals pot fragmentar i expulsar a l’insecte, amb risc de contaminar amb partícules altres productes.  Finalment, l’aspiració s’utilitza, per exemple, per eliminar els àcars.

Tant els mètodes mecànics com els físics es fan servir en el control integrat de plagues. Aquest sistema permet controlar els organismes perjudicials utilitzant estratègies de pràctiques de control i prevenció per tal d’evitar que les plagues superin el llindar de dany o tolerància, així com mètodes que minimitzin la utilització de biocides, mitigant o reduint al mínim els riscos que plantegen aquests productes per a la salut humana i el medi ambient. Per tant, els biocides s’usen només quan són estrictament necessaris.

Els professionals especialitzats tenim en compte tots els factors (ambientals, biològics, la velocitat de multiplicació, el comportament, etc.) que intervenen en l’aparició i desenvolupament d’una plaga a l’hora de fer un pla per al control integrat. Tot plegat per utilitzar els mètodes més adients, ja sigui a través de mesures preventives (higiene i sanejament), mètodes passius (barreres físiques que dificultin el l’accés i al màxim possible el refugi i l’alimentació), i mètodes actius (físics i mecànics, biològics o ecològics o químics, minimitzant aquests últims tan com sigui possible).

Aquesta metodologia de treball en els plans d’actuació de gestió de plagues o en els de salut ambiental i alimentari representa una manera més sostenible d’evitar la proliferació d’organismes nocius minimitzant els riscos per a la salut i el medi ambient.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari