Dra. Carmen Cabezas: “Cada vegada hi ha més consciència de l’abast de la feina que desenvolupa aquest sector”

La Dra. Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va cloure el BPCIF 2023. Des d’ADEPAP vam aprofitar l’ocasió per fer-li algunes preguntes sobre el rol de les empreses de salut ambiental tant en les desinfeccions com en el control de plagues, així com la col·laboració existent entre la nostra associació i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Pregunta ADEPAP: Entre les moltes mesures que es van aplicar durant la pandèmia, quin paper van tenir les desinfeccions professionals especialitzades per a la prevenció dels contagis?
Resposta Dra. Cabezas: De manera general, els tractaments de desinfecció tenen un paper molt important per a la prevenció de les malalties infeccioses. En el cas de la pandèmia provocada per la COVID-19 aquests tractaments van esdevenir encara més importants degut a la magnitud del problema. Cal recordar que en aquells moments no existien tractaments ni vacunes específiques. En aquest sentit, els continus tractaments de desinfecció ambiental que es van aplicar en els diferents espais de concurrència humana per part dels professionals, especialment en els llocs on hi havia gent més vulnerable com les residències de persones de la tercera edat, van esdevenir un pilar fonamental de les estratègies de control.

Com va ser la relació de l’ASPCAT amb ADEPAP durant els moments més crítics de la pandèmia? Creu que el rol dels professionals del nostre sector va ser prou reconegut?
Una situació com la que es va donar quan va esclatar la pandèmia requeria una estreta col·laboració entre els diferents agents implicats de cada sector amb la necessitat d’unir forces i sumar coneixements per poder establir amb la major celeritat possible les directrius d’actuació més adients per a la protecció de la salut de la ciutadania. En aquest sentit, cal agrair a ADEPAP, com un dels principals representants del sector del control de plagues i desinfeccions a Catalunya, l’oferiment, la predisposició i l’esperit col·laboratiu que va tenir amb l’ASPCAT des del primer moment. Aquí vull destacar també la tasca dels professionals de protecció de la salut/salut ambiental de l’ASPCAT i el treball col·laboratiu i sinèrgic amb els sectors. Així mateix, tinc la percepció que la ciutadania és plenament conscient que les tasques de desinfecció que es van realitzar durant la pandèmia van suposar un factor important per fer front a la pandèmia.

Com qualificaria la feina, les tasques i actuacions del sector del control de plagues i les desinfeccions per a la salut pública?
Les actuacions de control de plagues i de desinfecció que realitzen a diari les empreses del sector formen part clarament de les accions i mesures de prevenció i control en el marc de la salut pública, ja que són actuacions que tenen com a primera finalitat mantenir o protegir la salut de la població i prevenir malalties. Cal tenir en compte que la implicació creixent del canvi climàtic, i la seva influència en l’increment de plagues i vectors, que tenen una gran significació en la salut pública, situa aquest sector com un dels més importants per fer front a les conseqüències dels impactes del canvi climàtic per a la salut de les persones. Aquesta és una amenaça que cal abordar sota les estratègies i visions One Health i de salut planetària, per impulsar la necessària cooperació entre tots els agents implicats.

Creu que a Catalunya hi ha prou consciència de la necessitat i importància de la feina que fan els professionals del sector?
Cada vegada hi ha més consciència de l’abast de la feina que desenvolupa aquest sector. La pandèmia ha permès donar visibilitat a la importància de les tasques de desinfecció en el control
dels microorganismes per evitar infeccions i del fet que aquests tractaments, així com els que tenen la finalitat de prevenir i controlar les plagues, siguin realitzats per professionals experts en la matèria, a fi i efecte que d’assolir els màxims nivells d’eficàcia, eficiència i seguretat. Penso que la ciutadania en general te un interès creixent per uns serveis de control de plagues basats en la prevenció i en el control integrat de plagues i per a la disminució d’ús de substàncies químiques per fer front a aquestes problemes. Entenem que això és molt positiu, i en gran part és degut a l’avanç en la professionalització del sector a Catalunya que s’ha observat en les darreres dècades.

Quins creu que són els reptes del nostre sector en el futur més immediat?
Els reptes principals entenc que són els relacionats amb el canvi climàtic i la globalització, que pot produir l’arribada de noves espècies al nostre territori i allargar la temporada de presència de plagues. També hem d’estar amatents a noves amenaces derivades de la disminució de la biodiversitat. Alhora, cal tenir en compte la major exigència de les normatives referents a la comercialització i ús dels productes químics i els biocides, fet important des del punt de vista de la protecció de la salut, però que implica la necessitat de seguir impulsant el desenvolupament de noves tecnologies i dispositius que permetin treballar de forma més eficient, en el marc de l’estratègia de control integrat, i reduir l’ús de les substàncies químiques de major risc. Per això és imprescindible treballar de forma col·laborativa amb els professionals dels diferents àmbits per abordar les principals amenaces de salut des d’un enfocament d’Una salut.

Què li sembla l’organització d’un congrés com el BPCIF a Catalunya? Com valora aquest congrés?
El BPCIF esdevé un marc important per a l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els professionals implicats del sector, així com també permet ser un punt de trobada i relació de gran interès amb les administracions. Aquests tipus de fòrums ajuden a avançar en els diferents àmbits de treball, reforçant la col·laboració entre tots i totes. Per això, faig una valoració molt positiva de la seva celebració i animo a continuar treballant per fer possible la següent edició, mentre seguim en contacte estret per abordar i gestionar les problemàtiques i els nous reptes als que ens hem d’enfrontar.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari