Els procediments d’acreditació de competències professionals passen a ser permanents.

En el sector de control de plagues, com en tants d’altres, pren una rellevant importància l’acreditació de competències,  ja que són molts els professionals que tenen una llarga experiència i coneixements adquirits en la pràctica del seu dia a dia. Des d’ADEPAP hem demanat reiteradament que s’augmentés el número de convocatòries d’acreditació de competències per donar opció als professionals del nostre àmbit a assolir aquesta certificació.

El procés de convocatòries de procediment de reconeixement de competències es va implantar l’any 2009, però per factors diversos no ha estat un sistema prou àgil per respondre a la demanda creixent d’acreditacions.

Per resoldre aquesta mancança, el govern de l’estat espanyol ha aprovat recentment el Plan de Modernización de la Formación Profesional, que inclou la generalització dels procediments de reconeixement i acreditació de competències professionals de la població activa, a través de l’adquisició d’aquestes a través de l’experiència laboral o de vies de formació no formals.

Aquest text recentment aprovat modifica el Reial Decret de 2009 de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i en flexibilitza el procediment. I s’hi inclouen, igualment, un seguit de disposicions per ser aplicades per les administracions públiques competents, respectant alhora les competències pròpies de les comunitats autònomes, que hauran de fer l’adaptació de la normativa als propis territoris.

El punt més rellevant de la nova normativa el trobem a l’article 10 del nou RD 143/21, que assenyala que “les administracions competents han de mantenir obert un procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, amb caràcter permanent. Aquest procediment permanent estarà referit a la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de Formació Professional de cada comunitat autònoma vinculada a el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals”. En el mateix article ho trobem que “el termini màxim per a resoldre serà de sis mesos des que la sol·licitud tingui entrada en el registre electrònic de l’administració competent per a la seva tramitació”. 

Podeu trobar el “Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral” en aquest enllaç.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari