EXPOCIDA IBERIA 2022

Assemblea general 2022 y dia patronal

Jornada Tècnica Vespa Velutina

Memoràndum d’acord: Promoció integral de la gestió de plagues a Europa (CEPA)

Podeu trobar el Memoràndum en PDF aquí: 20 01 16_MoU_Professionalisation of Pest Management_ES

Us hi podeu adherir seguint les instruccions que es detallen al final del mateix document.

ADEPAP comença una segona campanya a ràdio per posar en valor les desinfeccions professionals

Després de l’èxit de la campanya radiofònica duta a terme a finals d’abril amb l’objectiu de lluitar contra l’intrusisme professional, des d’ADEPAP s’ha decidit començar una segona campanya per posar el valor les desinfeccions segures, efectives i que les facin les empreses associades. També s’hi alerta sobre l’ús de l’ozó en aire per a desinfeccions, quan no se n’ha demostrat l’eficàcia ni ha estat validat per a aquesta finalitat per les autoritats sanitàries.

La campanya s’ha tornat a centrar en les dues ràdios de referència a Catalunya, RAC1 i Catalunya Ràdio. I es durà a terme entre dilluns 11 al diumenge 24 de maig. A més dels anuncis en ràdio, també es podran sentir en streaming, via Internet.

Podeu sentir les falques tot seguit:

Catalunya Ràdio

RAC1

ADEPAP inicia una campanya a ràdio contra l’intrusisme professional

Arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 han sorgit gran quantitat d’empreses que ofereixen serveis i solucions de desinfecció, no sempre professionals ni efectives.

És per això que ADEPAP ha decidit iniciar una campanya radiofònica per lluitar contra l’intrusisme professional i garantir que les desinfeccions les facin empreses professionals, i específicament, empreses associades.

La campanya s’ha centrat en les dues ràdios de referència a Catalunya, RAC1 i Catalunya Ràdio. I es durà a terme entre dilluns 20 d’abril i diumenge 3 de maig. A més dels anuncis en ràdio, també es podran sentir en streaming, via Internet

Podeu sentir les falques en els següents enllaços:

Catalunya Ràdio

RAC1

També podeu trobar el detall de la planificació de la campanya en aquest document: Planificació campanya ràdio ADEPAP_abril2020

ADEPAP es reuneix amb l’ASPCAT per aconseguir acreditar tots els tècnics de control de plagues

Arran de la preocupació de les empreses sòcies que alguns dels seus treballadors poguessin quedar inhabilitats per treballar davant el termini de validesa dels carnets antics, fixat per al poper juliol, i havent estat exclosos del procés d’acreditació de competències que atorga el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o el Departament d’Ensenyament, el president d’ADEPAP, Quim Sendra, i el vicepresident, Imanol Merino, es van reunir el passat divendres 28 de febrer amb la l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) per conèixer la opinió d’aquesta institució i buscar fórmules per evitar aquestes conseqüències no desitjades.

De la reunió en va sortir un pla d’actuació amb l’objectiu compartit per ADEPAP i l’administració que cap persona laboralment en actiu i que compleixi els requisits definits per la normativa quedi sense acreditar.

Cal tenir present que a les dues darreres convocatòries, que es van fer a Reus i a Mollerussa, es van inscriure molts més professionals dels que podien ser acreditats. Concretament, a Reus van quedar fora 75 persones que complien els requisits, mentre que a la convocatòria de Mollerussa s’hi ha inscrit 475 professionals i s’espera que es cobriran entre 80 i 90 d’aquestes sol·licituds.

Des de l’ASPCAT es va explicar a ADEPAP que, tal i com estableix la Resolució PRE/164/2020, per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals, hi ha unes prioritats d’acceptació de les sol·licituds. Primer s’escullen aquelles que ja tenen acreditada, almenys, una unitat de competència. En segon lloc, aquelles persones domiciliades o treballadores a Catalunya.

Així mateix, s’accepten aquelles sol·licituds que compleixen els requisits mínims establerts: hores d’experiència, taxes pagades, documentació presentada, etc. Moltes de les sol·licituds presentades, segons l’ASPCAT, no compleixen aquests requisits ja d’entrada i cal ser més curosos a l’hora de presentar-se a les convocatòries.

En qualsevol cas, amb l’objectiu d’oferir una nova  oportunitat als professionals d’acreditar-se,  el  Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) està estudiant de fer una altra convocatòria abans del mes juliol per cobrir unes 100 places més.

Així mateix, de cara a facilitar que més professionals es puguin acreditar, el CIFO de Santa Coloma oferirà places per cursar aquelles unitats de competència que algunes persones no poden acreditar.

Finalment  ADEPAP, d’acord amb l’ASPCAT, iniciarà contactes amb el SOC i el Departament d’Ensenyament per facilitar-los persones aptes per a exercir tasques de comissió avaluadora i que així es puguin programar noves convocatòries.

De cara a tenir una previsió i poder-la comunicar a l’ASPCAT, aquelles empreses sòcies que tingueu persones pendents d’acreditar, caldria que ens féssiu arribar un correu amb el número de professionals en aquesta situació a gerencia@adepap.cat

BPCIF 2019

24 gener Assemblea General 2020