CULÍCIDS A L’EMPORDÀ

MINISTERI DE SANITAT: NOTA INFORMATIVA SOBRE EL ÁCIDO HIPOCLOROSO Y LOS DISPOSITIVOS QUE GENERAN CLORO POR ELECTROLISIS DE DISOLUCIONES DE CLORURO SÓDICO

COVID 19: Nota sobre l’ús de productes que utilitzen radiacions Ultraviolat-C per a la desinfecció del SARS-CoV2