Augmenten les actuacions de control de plagues per segon any consecutiu

Més actuacions de control de rosegadors, paneroles, xinxes de llit i aus durant l’any 2023, especialment a grans ciutats i a l’àrea metropolitana de Barcelona. És el segon any consecutiu d’augment de les activitats en aquest àmbit, segons es desprèn de l’enquesta que ha fet ADEPAP entre els seus associats. Aquesta mateixa enquesta, centrada en l’evolució de les actuacions de salut ambiental, revela que també han augmentat els controls de legionel·la, però ha disminuït dràsticament l’activitat de desinfecció.

Per entendre els resultats de l’augment de l’activitat de control de plagues cal tenir molt present la climatologia del 2023, un any marcat per la sequera, amb força onades de calor i nits tropicals durant l’estiu –moltes amb una temperatura molt per sobre dels 20°C, arribant algunes nits fins als 27 i 28°C a diversos punts del país–, i amb temperatures altes mantingudes en el temps des de la primavera fins gairebé l’hivern. Totes aquestes condicions afavoreixen el desenvolupament de les plagues, que cada cop són menys estacionals i més globals.

Pel que fa a les actuacions de control de rosegadors, en relació a l’any 2022, la demanda d’actuacions el 2023 va augmentar per a gairebé de 7 de cada 10 empreses enquestades. L’augment més significatiu d’actuacions van ser de control de rata gris (Rattus norvegicus) i es van concentrar als grans nuclis urbans i, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

En els cas del control de paneroles, en relació a l’any 2022, la demanda d’actuacions durant el 2023 va augmentar per a gairebé 7 de cada 10 de les empreses enquestades, mentre que es va mantenir estable per a 2 de cada 10. Pel que fa a les espècies, que 3 de cada 4 empreses enquestades afirmen que han augmentat les actuacions en relació amb la panerola americana (Periplaneta americana), seguida de l’alemanya (Blatella germanica) i, en menor mesura, de la panerola oriental (Blatta orientalis).

L’activitat de control d’insectes voladors (mosquits) es va mantenir estable per al 34,8% de les empreses i va augmentar en 1 de cada 4, tot i que aquest augment va ser majoritàriament per sota del 25%.

Un 47,8% de les empreses enquestades afirmen que va augmentar l’activitat de desinsectació de les xinxes de llit. Però si es tenen en compte les demandes d’informació i consultes sobre aquest insecte, aquestes van pujar fins al 56,5%.

Pel que fa al control d’aus, un 34,8% de les empreses enquestades afirmen que van augmentar les actuacions d’aquest servei (el 2022 ja havia augmentat —en relació al 2021— en un 36,7%). Per a un 21,7% es van mantenir estables. “Els serveis de control d’aus es manté en una tendència estable alcista, que possiblement continuï en els propers anys, a causa del canvi climàtic i la pujada de temperatures, que està causant canvis adaptatius en aquestes aus, així com acceleracions del cicle reproductiu”, explica el portaveu d’ADEPAP, Andreu Garcia.

Altres àmbits de la salut ambiental

En relació a l’any anterior, el 2023 va augmentar la demanda d’actuacions de control de legionel·la per a gairebé 4 de cada 10 de les empreses enquestades. Aquest augment “pot venir provocat”, segons explica Andreu Garcia, “pels requeriments del RD 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Aquest Reial decret inclou l’obligatorietat de les empreses de disposar del Pla de prevenció i control de legionel·la o del Pla sanitari enfront la legionel·la”.

Per a la majoria de les empreses enquestades el 2023 (en relació al 2022) les actuacions de desinfecció van disminuir (en un 47,8% dels casos) o es va mantenir estable (en un 26,1% dels casos). La disminució d’actuacions ha estat, per a més de la meitat de les empreses, de més del 50%.

Andreu Garcia també recorda que totes les actuacions de salut ambiental, ja siguin en l’àmbit del control de plagues, de legionel·la o les desinfeccions, “han de ser realitzades pels professionals especialitzats i acreditats a tal efecte per tal de garantir-ne l’eficiència i la seguretat”.

Podeu veure la nota de premsa amb la informació detallada de les actuacions referides a l’enquesta als associats d’ADEPAP tot seguit: NP_ADEPAP_Evolució activitat salut ambiental 2023_febrer2024

També podeu consultar l’Informe resultats enquesta activitat salut ambiental 2023.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari