Es publica la 2a edició del Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds

El Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 2a edició del Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds.

La 1a edició d’aquest Llibre blanc fou redactada per un grup de tècnics especialistes pertanyents tant a l’Administració autonòmica i local com a les empreses i associacions relacionades amb el sector de la jardineria i el control de plagues -entre els quals l’expresident d’ADEPAP Joan Solanes-, amb l’objectiu de donar informació actualitzada, tant des del punt de vista tècnic com legal, sobre els tractaments fitosanitaris en espais verds. Aquella 1a edició es va publicar al juliol del 2015 i, des d’aleshores, hi ha hagut força novetats en el camp de la sanitat vegetal, com ara noves disposicions europees.

D’altra banda, s’ha avançat molt en la implementació de la gestió integrada de plagues (GIP) (que inclou les malalties i les males herbes) i en els mètodes de lluita alternatius als tractaments químics. Així mateix, tenim una progressiva reducció del catàleg de productes fitosanitaris autoritzats a causa de l’elevat nombre d’estudis que s’exigeixen per autoritzar i renovar productes a la UE per les estrictes condicions que estableix la Comissió Europea.

Aquesta 2a edició inclou un nou capítol IV Guia per a la comunicació d’avisos a la ciutadania sobre tractaments fitosanitaris en espais verds, aspecte molt important per evitar afectacions a les persones, especialment a la població més vulnerable com és el cas de les persones grans i les que pateixen sensibilitat química múltiple.

El Llibre blanc és complementari a la Guia de Gestió Integrada de Plagues en parcs i jardins, que ha publicat el MAPA en la seva pàgina web coordinada pel MAPA i el Servei de Sanitat Vegetal, amb la col·laboració de diversos experts en el control de plagues, malalties i males herbes de Catalunya i l’Estat espanyol.

El llibre s’estructura en quatre capítols i 23 annexos:

  • 1r capítol: dona informació sobre les principals plagues que afecten els espais verds i els mètodes de control.
  • 2n capítol: exposa els principals aspectes que estableixen les disposicions legals que regulen el registre, la comercialització i l’ús dels productes i dels tractaments fitosanitaris als espais verds.
  • 3r capítol: dona informació complementària per facilitar el compliment de la legislació aplicable i les Bones Pràctiques recomanades per implementar en aquest camp les tècniques de la Gestió Integrada de Plagues que va establir la Directiva 2009/128/CE.
  • 4t capítol (novetat): facilita recomanacions per informar la ciutadania sobre els tractaments fitosanitaris en espais verds.
  • Annexos (23): s’hi recull informació complementària als capítols anteriors i també sobre els models de contractes d’assessorament i els tractaments.

Tot i que la principal activitat de la major part dels associats d’ADEPAP se centra en la salut ambiental, els productes fitosanitaris sempre han estat molt lligats al sector. Així mateix, amb l’aparició del Reglament de biocides i la inclusió de productes del vell registre al nou, la majoria dels productes s’estan registrant només per a ús interior, cosa que generarà una escassetat de productes biocides en aquests espais, encara que sempre se’n recomana l’ús sostenible.

El Llibre blanc, per tant, és una gran eina per a aquests casos i en el capítol 2 d’aquest s’hi relacionen tots els requisits legals necessaris per a registres, formació, productes, etc.

Podeu descarregar-vos el Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds en PDF en aquest enllaç.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari